Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Instaliranje fioke od 2100 listova

  OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

  OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte fioku, pa uklonite svu ambalažu.

  Napomena:  Ako su opcione fioke već instalirane, otključajte ih sa štampača pre nego što ga podignete. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i fioke u isto vreme.

 4. Instalirajte fioku na pokretno postolje.

  Napomena:  Proverite da li su točkovi pokretnog postolja blokirani.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ako je težina fioke veća od 18  kg (40  lb), potrebne su barem dve obučene osobe da bi se bezbedno prenela.

 5. Poravnajte štampač sa fiokom, pa spustite štampač tako da škljocne na mestu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ako je težina štampača veća od 18  kg (40  lb), potrebne su barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

 6. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 7. Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite na stranici Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top