Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Instaliranje čvrstog diska štampača

  OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Pomoću ravnog odvijača otvorite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

 4. Otpakujte čvrsti disk štampača.

 5. Postavite čvrsti disk, a zatim povežite kabl interfejsa čvrstog diska na tablu kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete ili pritiskate sredinu čvrstog diska.

 6. Zatvorite pristupni poklopac.

 7. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 8. Uključite štampač.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top