Skip to Content Information Center
Lexmark MS826

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Restore Factory Defaults (Възстановяване на настройки по подразбиране)

    За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

  2. От менюто Restore Settings (Настройки за възстановяване) изберете настройките, които искате да възстановите.

  3. Изберете RESTORE (Възстановяване).

  4. Следвайте инструкциите на дисплея.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top