Skip to Content Information Center
Lexmark MS826

Изтриване на паметта на твърдия диск на принтера

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Out of Service Erase (Изтриване, когато не работи) > Sanitize all information on hard disk (Почистете цялата информация на твърдия диск)

    За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

  2. В зависимост от модела на принтера, изберете ERASE (ИЗТРИВАНЕ) или Continue (Продължете).

  3. Следвайте инструкциите на дисплея.

  4. Забележка:  Този процес може да отнеме от няколко минути до повече от час, по време на което принтерът не може да извършва други задания.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top