Skip to Content Information Center
Lexmark MS823

Lexmark MS823

בחירת מיקום עבור המדפסת

בעת בחירת מיקום למדפסת, השאר מספיק מקום לפתיחת מגשים, כיסויים ודלתות ולהתקנת אפשרויות חומרה.

 • מקם את המדפסת ליד שקע חשמלי.
 • זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

  זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או במקומות לחים.

 • ודא שהאוורור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAE 62 או של תקן CEN Technical Committee 156.
 • ספק משטח שטוח, חזק ויציב.
 • שמור על המדפסת:
  • נקייה, ייבשה ונטולת אבק.
  • הרחק ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות
  • הרחק מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאווררים.
  • ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.
 • שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה:
 • טמפרטורת הסביבה

  10 עד 32.2 מעלות צלזיוס (50 עד 90°F)

  טמפרטורת אחסון

  ‎-40°C עד 43.3°C ‏(‎-40°F עד 110°F)
 • אפשר את זרימת הכמות המומלצת של מקום סביב המדפסת לאוורור מתאים.
 • 1

  חלק עליון

  152 מ"מ (6 אינץ')

  2

  צד ימין

  152 מ"מ (6 אינץ')

  3

  חזית

  406 מ"מ (16 אינץ')
  השטח הפנוי המינימלי הנדרש מול המדפסת הוא 76 מ"מ (3 אינץ').

  4

  צד שמאל

  152 מ"מ (6 אינץ')

  5

  גב

  152 מ"מ (6 אינץ')
האם מאמר זה הועיל לך?
Top