Skip to Content Information Center
Lexmark MS823

Lexmark MS823

Velge en plassering for skriveren

Når du velger hvor skriveren skal stå, må du passe på at det er nok plass rundt den til å kunne åpne skuffer og deksler og til å installere tilleggsmaskinvare.

 • Plasser skriveren i nærheten av et strømuttak.
 • FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke plasser dette produktet i nærheten av vann eller fuktige områder, da dette medfører fare for elektrisk støt.

 • Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet til å oppfylle de nyeste kravene i ASHRAE 62-standarden eller CEN Technical Committee 156-standarden.
 • Sett skriveren på en flat, solid og stabil overflate.
 • Hold skriveren
  • på et rent, tørt og støvfritt sted
  • bort fra stifter og binders på avveier
  • slik at den ikke utsettes for direkte luftstrømmer fra lufteanlegg, varmekilder, ventilatorer og lignende
  • slik at den ikke utsettes for direkte sollys eller svært tørre eller fuktige forhold
 • Følg anbefalte temperaturer og unngå svingninger:
 • Romtemperatur

  10 til 32,2°C (50 til 90°F)

  Lagringstemperatur

  -40 til 43,3°C (-40 til 110°F)
 • La det være god nok plass rundt skriveren til at lufttilførselen blir god. Se følgende mål:
 • 1

  Topp

  152 mm (6 tommer)

  2

  Høyre side

  152 mm (6 tommer)

  3

  Front

  406 mm (16 tommer)
  Det må minst være 76 mm (3 tommer) ledig plass foran skriveren.

  4

  Venstre side

  152 mm (6 tommer)

  5

  Bak

  152 mm (6 tommer)
Var denne artikkelen nyttig?
Top