Skip to Content Information Center
Lexmark B2865

Lexmark B2865

Ataşarea cablurilor

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:  Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configuraţi acest produs şi nu realizaţi nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcţia de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

Avertisment - Pericol de deteriorare:  Pentru a evita pierderea de date sau o defecţiune la imprimantă, nu atingeţi cablul USB, orice adaptor de reţea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

UtilizaţiPentru

1

Priză pentru cablul de alimentare

Conectaţi imprimanta la o priză electrică.

2

Port imprimantă USB

Conectaţi imprimanta la un computer.

3

Port Ethernet

Conectaţi imprimanta la o reţea.

4

Port USB

Ataşaţi o tastatură sau orice opţiune compatibilă.

Consideraţi acest articol util?
Top