Skip to Content Information Center
Lexmark B2865

Lexmark B2865

Conectarea imprimantei la o reţea fără fir utilizând Wi‑Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:

 • Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu punctul de acces.
 • Pe imprimantă este instalat un adaptor de reţea fără fir. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile livrate cu adaptorul.

  Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

 1. De la panoul de control, navigaţi până la:

  Settings (Setări) > Network/Ports (Reţea/Porturi) > Wireless (Fără fir) > Wi‑Fi Protected Setup > Start Push Button Method (Pornire metodă cu apăsare pe buton)

 2. Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

  Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

 1. De la panoul de control, navigaţi până la:

  Settings (Setări) > Network/Ports (Reţea/Porturi) > Wireless (Fără fir) > Wi‑Fi Protected Setup > Start PIN Method (Pornire metodă PIN)

 2. Copiaţi codul PIN WPS format din opt cifre.

 3. Deschideţi un browser Web, apoi introduceţi adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

  Note:

  • Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
  • Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
 4. Accesaţi setările WPS. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu punctul de acces.

 5. Introduceţi PIN-ul din opt cifre, apoi salvaţi modificările.

Consideraţi acest articol util?
Top