Skip to Content Information Center
Lexmark MS725

Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi.

  1. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

    Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. Vyberte položku Nastavenie na paneli tlačiarne a potom postupujte podľa pokynov na displeji.

Poznámka:  V prípade modelov tlačiarní, ktoré podporujú pripojenie k sieti Wi-Fi, sa počas úvodného nastavenia zobrazí výzva na nastavenie siete Wi-Fi.

Pomohol vám tento článok?
Top