Skip to Content Information Center
Lexmark MS725

Objednávanie súpravy na údržbu

Na identifikáciu typu fixačnej jednotky otvorte dvere A, a potom odstráňte tonerovú kazetu a tlačovú jednotku. Nájdite dvojciferný typ pred fixačnou jednotkou, napríklad 00 alebo 01.

Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Poznámky:

  • Používanie určitých typov papiera si môže vyžadovať častejšiu výmenu súpravy na údržbu.
  • Súčasťou súpravy na údržbu je oddeľovacia zostava, fixačná jednotka, zostava podávacieho valca a prenosový valec. V prípade potreby si môžete tieto súčasti objednať a vymeniť samostatne.
  • Ďalšie informácie o výmene súpravy na údržbu nájdete v dokumentácii, ktorá bola dodaná so súpravou.
Súprava údržby fixačnej jednotky programu vrátenia
Typ súpravy údržby fixačnej jednotkyČíslo súčasti

Typ 00

41X2233

Typ 01

41X2234

Typ 02

41X2235

Typ 03

41X2236

Typ 04

41X2237

Typ 11

41X2242

Typ 13

41X2243

Typ 32

41X2250

Typ 33

41X2251

Typ 35

41X2252

Typ 36

41X2253

Bežné súpravy na údržbu fixačnej jednotky
Typ súpravy údržby fixačnej jednotkyČíslo súčasti

Typ 05

41X2238

Typ 06

41X2239

Typ 07

41X2240

Typ 08

41X2241

Typ 17

41X2244

Typ 19

41X2245

Súprava na údržbu valca
PoložkaČíslo súčasti

Súprava na údržbu valca tlačiarne

41X2352

Pomohol vám tento článok?
Top