Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Naručivanje kompleta za održavanje

Da biste identifikovali tip jedinice za nanošenje tonera, otvorite vrata A, a zatim uklonite kertridž sa tonerom i jedinicu za izradu slika. Pronađite dvocifreni tip jedinice za nanošenje tonera sa njene prednje strane, na primer, 00 ili 01.

Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

Napomene:

  • Korišćenje određenih vrsta papira može da zahteva češću zamenu kompleta za održavanje.
  • Sklop separatora, jedinica za nanošenje tonera, sklop valjka za prihvat i valjak za prenos uključeni su u komplet za održavanje i mogu po potrebi zasebno da se naruče i zamene.
  • Da biste dobili više informacija o zameni kompleta za održavanje, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz komplet.
Kompleti za održavanje jedinice za nanošenje tonera iz programa za vraćanje
Tip kompleta za održavanje jedinice za nanošenje toneraBroj dela

Tip 00

41X2233

Tip 01

41X2234

Tip 02

41X2235

Tip 03

41X2236

Tip 04

41X2237

Tip 11

41X2242

Tip 13

41X2243

Tip 32

41X2250

Tip 33

41X2251

Tip 35

41X2252

Tip 36

41X2253

Obični kompleti za održavanje jedinice za nanošenje tonera
Tip kompleta za održavanje jedinice za nanošenje toneraBroj dela

Tip 05

41X2238

Tip 06

41X2239

Tip 07

41X2240

Tip 08

41X2241

Tip 17

41X2244

Tip 19

41X2245

Komplet za održavanje valjka
StavkaBroj dela

Komplet za održavanje valjka mašine štampača

41X2352

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top