Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Konfigurácia nastavení režimu úspory energie

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  úsporný režim

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Ekonomický režim

 2. Vyberte nastavenie.

  režim spánku

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Režim spánku

 2. Zadajte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu spánku.

  režim dlhodobého spánku

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Časový limit režimu dlhodobého spánku

 2. Vyberte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu dlhodobého spánku.

 3. Poznámky:

  • Aby Časový limit dlhodobého spánku fungoval, nastavte položku Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení na možnosť Prejsť do režimu dlhodobého spánku.
  • Funkcia Embedded Web Server je počas režimu dlhodobého spánku vypnutá.
Pomohol vám tento článok?
Top