Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Úprava jasu displeja

    Poznámka:  Toto nastavenie je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.

  1. Na ovládacom paneli prejdite na:

    Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. V ponuke jasu displeja upravte toto nastavenie.

Pomohol vám tento článok?
Top