Skip to Content Information Center
Lexmark B2865

Lexmark B2865

Instalarea finisorului cu capse

  ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:  Atunci când instalaţi una sau mai multe opţiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncţional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu rotile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilităţii. Pentru informaţii suplimentare despre configuraţiile acceptate, consultaţi www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Opriţi imprimanta.

 2. Deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

 3. Despachetarea finisorului cu capse.

  Notă:  Este posibil să aveţi nevoie să instalaţi bara de ghidare înainte de a instala finisorul. Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişa de instalare furnizată cu bara de ghidare.

 4. Scoateţi capacul superior al imprimantei.

 5. Instalaţi finisorul cu capse pe imprimantă.

  Dacă este configurat cu două sau mai multe opţiuni hardware, finisorul cu capse trebuie să fie întotdeauna în partea de sus.

 6. Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

  ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.

 7. Porniţi imprimanta.

  Adăugaţi finisorul cu capse în driverul de imprimare pentru a-l face disponibil pentru lucrările de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Adăugarea opţiunilor disponibile în driverul de imprimare.

Consideraţi acest articol util?
Top