Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Papier vložte správne

 • Skontrolujte, či je papier je v zásobníku vyrovnaný.
 • Správne vkladanie papieraNesprávne vkladanie papiera
 • Zásobník nevyberajte, keď tlačiareň pracuje.
 • Zásobník nenapĺňajte, keď tlačiareň pracuje. Naplňte ho pred tlačou alebo počkajte na výzvu na naplnenie.
 • Nevkladajte priveľa papiera. Uistite sa, že výška stohu nepresahuje indikátor maximálneho množstva papiera.
 • Papier do zásobníka nezasúvajte. Papier vkladajte tak, ako je zobrazené na ilustrácii.
 • Uistite sa, že sú vodiace lišty zásobníka alebo viacúčelového podávača správne nastavené a netlačia na papier alebo obálky.
 • Po vložení papiera zásobník dobre zasuňte do tlačiarne.
 • Ak vkladáte vopred predierovaný papier na použitie v zošívačke, uistite sa, že otvory na dlhom okraji sa nachádzajú na pravej strane zásobníka. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie papiera a špeciálnych médií v používateľskej príručke.

Umožnite správne vloženie papiera do voliteľnej schránky

 • Uistite sa, že je nástavec priehradky nastavený tak, aby sa indikátory veľkosti papiera zhodovali s veľkosťou použitého papiera.
 • Poznámky:

  • Ak je nástavec priehradky kratší ako veľkosť použitého papiera, dôjde k zaseknutiu papiera v priehradke schránky. Ak napríklad tlačíte na papier s veľkosťou Legal a nástavec priehradky je nastavený na veľkosť Letter, dôjde k zaseknutiu.
  • Ak je nástavec priehradky dlhší ako veľkosť použitého papiera, okraje nebudú zarovnané a papier nebude riadne zostohovaný. Ak napríklad tlačíte na papier s veľkosťou Letter a nástavec priehradky je nastavený na veľkosť Legal, papier nebude riadne zostohovaný.
 • Ak je potrebné papier vrátiť do priehradky schránky, vložte papier pod rameno priehradky a potom ho zatlačte úplne dozadu.
 • Poznámka:  Ak sa papier nenachádza pod ramenom priehradky, dôjde k zaseknutiu z dôvodu preplnenia priehradky.

Používajte odporúčaný papier

 • Používajte iba odporúčaný papier alebo špeciálne médiá.
 • Nevkladajte zvlnený, pokrčený, vlhký, ohnutý ani stočený papier.
 • Papier alebo špeciálne médiá pred vložením ohnite, rozdeľte a zarovnajte.
 • Nepoužívajte papier, ktorý bol ručne odstrihnutý alebo orezaný.
 • V jednom zásobníku nemiešajte papier rôznych veľkostí, hmotností a typov.
 • Uistite sa, že veľkosť a typ papiera sú v počítači alebo na ovládacom paneli tlačiarne správne nastavené.
 • Papier skladujte podľa odporúčaní výrobcu.
Pomohol vám tento článok?
Top