Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Välja en plats för skrivaren

Lämna tillräckligt med utrymme så att det går att öppna fack, höljen och luckor när du väljer en plats för skrivaren och för att installera maskinvarutillval.

 • Installera skrivaren nära ett eluttag.
 • VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika risk för eldsvåda eller elstöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte placera eller använda den här produkten i närheten av vatten eller våtutrymmen.

 • Säkerställ att luftflödet i rummet uppfyller den senast reviderade ASHRAE 62-standarden eller CEN Technical Committee 156-standarden.
 • Att skrivaren står på en plan, stadig yta.
 • Att skrivaren hålls:
  • ren, torr och dammfri.
  • borta från lösa häftklamrar och gem.
  • borta från direkt luftflöde från luftkonditioneringsapparater, värmeelement eller ventilation.
  • borta från direkt solljus och extrem luftfuktighet.
 • Observera de rekommenderade temperaturerna och undvik temperaturförändringar:
 • Omgivningstemperatur

  10 till 32,2 °C

  Lagringstemperatur

  -40 till 43,3 °C
 • Du bör ha följande rekommenderade utrymme runt skrivaren för god ventilation:
 • 1

  Överst

  152 mm (6 tum)

  2

  Höger sida

  152 mm (6 tum)

  3

  Främre

  406 mm (16 tum)
  Minsta utrymme som behövs framför skrivaren är 76 mm (3 tum).

  4

  Vänster sida

  152 mm (6 tum)

  5

  Bakre

  152 mm (6 tum)
Var denna artikel användbar?
Top