Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Grå bakgrund

Obs!  Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Stäng av skrivaren, vänta i 10 sekunder och sätt sedan på skrivaren.

 2. Öka tonersvärta.

  På kontrollpanelen går du till:

  Inställningar > Utskrift > Kvalitet

 3. Skriv ut dokumentet.

Uppstår det en grå bakgrund på utskrifterna?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Kontrollera om skrivaren använder en äkta Lexmark-tonerkassett som stöds.

  Obs!  Om tonerkassetten inte stöds installerar du en som stöds.

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår det en grå bakgrund på utskrifterna?

Gå till steg 3.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.

  Anmärkningar:

  • Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.
  • Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår det en grå bakgrund på utskrifterna?

Gå till steg 4.

Problemet är löst.

Steg % s

Kontrollera tonerkassettens status och byt ut den vid behov.

 1. På kontrollpanelen går du till:

  Status/förbrukningsmaterial > Förbrukningsmaterial

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår det en grå bakgrund på utskrifterna?

Gå till steg 5.

Problemet är löst.

Steg % s

Kontrollera om bildhanteringsenhetens serienummer har 12, 13, eller 14 som fjärde och femte tecken. Till exempel CAS13xxxxxxx.

Har serienumret 12, 13, eller 14 som fjärde och femte tecken?

Gå till steg 6.

Kontakta kundsupport.

Steg % s

 1. Ta bort bildhanteringsenheten.

  Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Rör inte vid fotoledartrumman under bildhanteringsenheten. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 2. Avlägsna allt emballage från bildhanteringsenheten.

  Obs!  Se till att ta bort eventuella hinder mellan laddningsrullen och fotoledarcylindern.

 3. Sätt i bildhanteringsenheten.

 4. Skriv ut dokumentet.

Uppstår det en grå bakgrund på utskrifterna?

Gå till steg 7.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Byt ut bildhanteringsenheten.

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår det en grå bakgrund på utskrifterna?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top