Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Výber miesta pre tlačiareň

Pri výbere miesta pre tlačiareň ponechajte dostatok priestoru na otváranie zásobníkov, krytov a dvierok a na inštaláciu hardvérových voliteľných prvkov.

 • Tlačiareň umiestnite blízko elektrickej zásuvky.
 • POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Produkt neumiestňujte blízko vody ani vlhkých oblastí, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

 • Uistite sa, že prúdenie vzduchu v miestnosti zodpovedá poslednej úprave normy ASHRAE 62 alebo norme technickej komisie CEN 156.
 • Zabezpečte rovný, pevný a stabilný povrch.
 • Tlačiareň by mala byť:
  • čistá, suchá a bez prachu,
  • mimo oblasti s voľnými spinkami a sponkami na papier,
  • mimo priameho prúdenia vzduchu klimatizácie, ohrievačov alebo ventilátorov,
  • mimo priameho slnečného svetla a priveľkej vlhkosti.
 • Dodržujte odporúčané teploty a zabráňte veľkým zmenám:
 • Teplota okolia

  10 až 32,2 °C (50 až 90 °F)

  Teplota skladovania

  –40 až 43,3 °C (–40 až 110 °F)
 • Okolo tlačiarne ponechajte nasledujúci odporúčaný priestor, aby vzduch mohol správne ventilovať:
 • 1

  Hore

  152 mm (6 palcov)

  2

  Pravá strana

  152 mm (6 palcov)

  3

  Spredu

  406 mm (16 palcov)
  Minimálny priestor potrebný na prednej strane tlačiarne je 76 mm (3 in.).

  4

  Ľavá stana

  152 mm (6 palcov)

  5

  Vzadu

  152 mm (6 palcov)
Pomohol vám tento článok?
Top