Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Izbor lokacije za štampač

Prilikom izbora lokacije za štampač, ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata, kao i za instaliranje hardverskih opcija.

 • Postavite štampač blizu zidne utičnice.
 • OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

  OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

 • Uverite se da protok vazduha u sobi ispunjava najnoviju reviziju standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN tehničkog komiteta 156.
 • Omogućite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
 • Postarajte se da štampač bude:
  • čist, suv i bez prašine.
  • van domašaja razdvojenih heftalica i spajalica za papir.
  • van domašaja direktnog protoka vazduha iz klima-uređaja, grejalica ili ventilatora.
  • van domašaja direktne sunčeve svetlosti ili ekstremne vlažnosti.
 • Pridržavajte se preporučene temperature i izbegavajte fluktuacije:
 • Ambijentalna temperatura

  10 do 32,2°C (50 do 90°F)

  Temperatura skladištenja

  -40 do 43,3°C (-40 do 110°F)
 • Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi ispravne ventilacije:
 • 1

  Vrh

  152 mm (6 inča)

  2

  Desna strana

  152 mm (6 inča)

  3

  Napred

  406 mm (16 inča)
  Minimalni potrebni prostor ispred štampača je 76 mm (3 inča).

  4

  Leva strana

  152 mm (6 inča)

  5

  Zadnja strana

  152 mm (6 inča)
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top