Skip to Content Information Center
Lexmark MS725

Lexmark MS725

Instaliranje softvera štampača

  1. Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.

    • Sa priloženog CD medija sa softverom.
    • Posetite lokaciju http://support.lexmark.com, a zatim izaberite svoj štampač i operativni sistem.
  2. Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

  3. Za korisnike Macintosh računara, dodajte štampač.

    Napomena:  Nabavite IP adresu štampača iz odeljka TCP/IP u meniju Mreža/portovi.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top