Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Zvislé tmavé čiary alebo pásy

Poznámka:  Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.

  Poznámka:  Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Odstráňte a potom znova vložte tlačovú jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Vymeňte tlačovú jednotku.

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top