Skip to Content Information Center
Lexmark B2865

Lexmark B2865

Reglarea luminozităţii ecranului

    Notă:  Această setare este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

  1. De la panoul de control, navigaţi la:

    Setări > Dispozitiv > Preferinţe

    Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi pentru a naviga printre setări.

  2. În meniul Luminozitate ecran, reglaţi setarea.

Consideraţi acest articol util?
Top