Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Savijen ili izgužvan papir

Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

RadnjaDaNe

Korak 1

 1. Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.

  Napomena:  Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir savijen ili izgužvan?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir savijen ili izgužvan?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa ubačenim papirom.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir savijen ili izgužvan?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top