Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Sporo štampanje

RadnjaDaNe

Korak 1

Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Uverite se da štampač nije u eko-režimu ili tihom režimu.

  • Sa kontrolne table dođite do stavke:
  • Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Eko‑režim
  • Sa kontrolne table dođite do stavke:
  • Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Operacije uređaja > Tihi režim

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

 2. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

 2. Rezoluciju podesite na 4800 CQ.

 3. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Rezolucija štampe

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

 2. Rezoluciju podesite na 4800 CQ.

 3. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača.
  • Na težem papiru se sporije štampa.
  • Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa.
 2. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

 1. Uverite se da postavke štampača za Tekstura medija i Težina medija odgovaraju ubačenom papiru.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Tipovi medija

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

  Napomena:  Na papirima grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.

 2. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 7.

Problem je rešen.

Korak 7

Uklonite zadržane zadatke.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 8.

Problem je rešen.

Korak 8

 1. Uverite se da se štampač nije pregreva.

  Napomene:

  • Sačakajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja.
  • Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite na stranici Izbor lokacije za štampač.
 2. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 9.

Problem je rešen.

Korak 9

 1. Dodajte još memorije štampača.

 2. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa sporo?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top