Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Interný voliteľný prvok nemožno zistiť

AkciaÁnoNie

Krok  1

Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.

Funguje interný voliteľný prvok správne?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 2.

Krok  2

Vytlačte stranu nastavení ponúk a overte, či sa na zozname Nainštalované funkcie uvádza interný voliteľný prvok.

Nachádza sa interný voliteľný prvok na strane nastavení ponúk?

Prejdite na krok 4.

Prejdite na krok č. 3.

Krok  3

  Skontrolujte, či je interný voliteľný prvok správne nainštalovaný v riadiacej jednotke.

 1. Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.

 2. Uistite sa, že interný voliteľný prvok je nainštalovaný v správnom konektore riadiacej dosky.

 3. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Funguje interný voliteľný prvok správne?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 4.

Krok  4

 1. Skontrolujte, či je interný voliteľný prvok dostupný v ovládači tlačiarne.

  Poznámka:  V prípade potreby manuálne pridajte interný voliteľný prvok do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridávanie dostupných voliteľných prvkov v ovládači tlačiarne.

 2. Znova odošlite tlačovú úlohu.

Funguje interný voliteľný prvok správne?

Problém je vyriešený.

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Pomohol vám tento článok?
Top