Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Kan inte identifiera internt tillval

ÅtgärdJaNej

Steg % s

Stäng av skrivaren, vänta i ungefär 10 sekunder och sätt sedan på skrivaren.

Fungerar det interna tillvalet korrekt?

Problemet är löst.

Gå till steg 2.

Steg % s

Skriv ut menyinställningssidan och kontrollera om det interna tillvalet visas på listan Installerade funktioner.

Visas det interna tillvalet på sidan med menyinställningar?

Gå till steg 4.

Gå till steg 3.

Steg % s

  Kontrollera att det interna tillvalet har installerats korrekt på systemkortet.

 1. Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur eluttaget.

 2. Kontrollera att det interna tillvalet är installerat i lämplig kontakt på systemkortet.

 3. Anslut nätsladden till vägguttaget och slå sedan på skrivaren.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

Fungerar det interna tillvalet korrekt?

Problemet är löst.

Gå till steg 4.

Steg % s

 1. Kontrollera om det interna tillvalet är tillgängligt i skrivardrivrutinen.

  Obs!  Om det behövs lägger du till det interna tillvalet i skrivardrivrutinen manuellt för att det ska vara tillgängligt för utskriftsjobb. Mer information finns i Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen.

 2. Skicka utskriftsjobbet igen.

Fungerar det interna tillvalet korrekt?

Problemet är löst.

Kontakta kundsupport.

Var denna artikel användbar?
Top