Skip to Content Information Center
Lexmark MS725

Zaseknutie spinky v zošívačke

  1. Otvorte dvierka F.

  2. Vyberte držiak kazety so spinkami.

  3. Vyberte uvoľnené spinky.

  4. Pritisnite spinky ku kovovej príchytke.

    Poznámka:  Ak sú spinky vzadu v kazete, potraste kazetou otočenou smerom nadol, aby sa spinky posunuli ku kovovej príchytke.

  5. Vložte a zatlačte držiak kazety so spinkami, kým nezapadne na mieste.

  6. Zatvorte dvierka.

Pomohol vám tento článok?
Top