Skip to Content Information Center
Lexmark B2865

Lexmark B2865

Instalarea extensorului la ieşire sau a extensorului pentru ieşire de mare capacitate

  ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:  Atunci când instalaţi una sau mai multe opţiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncţional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu rotile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilităţii. Pentru informaţii suplimentare despre configuraţiile acceptate, consultaţi www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Opriţi imprimanta.

 2. Deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

 3. Despachetaţi extensor la ieşire sau extensor pentru ieşire de mare capacitate.

  Notă:  Este posibil să aveţi nevoie să instalaţi bara de ghidare înainte de a instala oricare dintre aceste opţiuni. Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişa de instalare furnizată cu bara de ghidare.

 4. Scoateţi capacul superior al imprimantei.

 5. Instalaţi opţiunea pe imprimantă.

  Într-o configuraţie cu două sau mai multe opţiuni hardware:

  • Extensorul de ieşire este singura opţiune care poate fi montată deasupra extensorului de ieşire de mare capacitate.
  • Extensorul de ieşire de mare capacitate trebuie să fie întotdeauna dedesubt.
 6. Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

  ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.

 7. Porniţi imprimanta.

  Adăugaţi opţiunea în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Adăugarea opţiunilor disponibile în driverul de imprimare.

Consideraţi acest articol util?
Top