Skip to Content Information Center
Lexmark MS725

Lexmark MS725

Postavljanje sklopa za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa

  OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:  Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Raspakirajte sklop za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa.

  Napomena:  Možda ćete morati postaviti vodilicu prije postavljanja dorađivača. Dodatne informacije potražite u uputama za postavljanje koje ste dobili s vodilicom.

 4. Skinite gornji poklopac pisača.

 5. Postavite sklop na pisač.

  Sklop se ne smije kombinirati niti s jednom drugom izlaznom opcijom.

 6. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 7. Uključite pisač.

  Dodajte sklop za završnu obradu u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top