Skip to Content Information Center
Lexmark MS725

Zaseknutie spinky v zošívačke s dierovačom

  1. Podľa toho, kde sa spinky zasekli, otvorte buď dvierka F, alebo dvierka G.

  2. Vyberte držiak kazety so spinkami.

  3. Vyberte uvoľnené spinky.

  4. Pritisnite spinky ku kovovej príchytke.

    Poznámka:  Ak sú spinky vzadu v kazete, potraste kazetou otočenou smerom nadol, aby sa spinky posunuli ku kovovej príchytke.

  5. Vložte a zatlačte držiak kazety so spinkami, kým nezapadne na mieste.

  6. Zatvorte dvierka.

Pomohol vám tento článok?
Top