Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Vkladanie do 250 alebo 550-hárkového zásobníka

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebujete.

 1. Vyberte zásobník.

  Poznámka:  Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, zásobníky nevyberajte, keď tlačiareň pracuje.

 2. Nastavte vodiace lišty tak, aby zodpovedali veľkosti vkladaného papiera.

  Poznámka:  Vodiace lišty umiestňujte podľa indikátorov naspodku zásobníka.

 3. Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

 4. Stoh papiera vložte tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala nadol. Potom sa uistite, že bočné vodiace lišty jemne tlačia na papier.

  • Papier do zásobníka nezasúvajte.
  • Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, uistite sa, či výška stohu nepresahuje indikátor maximálneho množstva papiera.
  • Hlavičkový papier vkladajte podľa toho, či je nainštalovaná voliteľná zošívačka.
  • Bez voliteľnej zošívačkyS voliteľnou zošívačkou

   Jednostranná tlač

   Jednostranná tlač

   Obojstranná tlač

   Obojstranná tlač

  • Dierovaný papier treba vložiť dlhým dierovaným okrajom k pravej strane zásobníka.
  • Jednostranná tlačObojstranná tlač
  • Obálky vložte zatváracou stranou nahor a k ľavej strane zásobníka.
  • Výstraha – Riziko poranenia:  Nepoužívajte obálky so známkami, sponami, cvočkami, okienkami, špeciálnou obrubou alebo samolepiacimi prvkami.

 5. Vložte zásobník.

 6. Na ovládacom paneli nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

Pomohol vám tento článok?
Top