Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

  1. Na ovládacom paneli prejdite na:

    Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky > Ošetriť všetky informácie na pevnom disku

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. V závislosti od modelu tlačiarne vyberte položku VYMAZAŤ alebo Pokračovať.

  3. Postupujte podľa pokynov na displeji.

  4. Poznámka:  Tento proces môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.

Pomohol vám tento článok?
Top