Skip to Content Information Center
Lexmark MS725

Lexmark MS725

Priključivanje kabela

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:  Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

Upozorenje—potencijalno oštećenje:  Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja.

KoristiteOpis

1

Utičnica kabela za napajanje

Povezivanje pisača s električnom utičnicom.

2

USB priključak na pisaču

Povežite pisač s računalom.

3

Ethernet priključak

Povežite pisač s mrežom.

4

USB priključak

Priključite tipkovnicu ili kompatibilni opcijski dodatak.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top