Skip to Content Information Center
Lexmark MS826

250 veya 550 yapraklık tepsiyi takma

  DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:  Elektrik çarpması riskini önlemek için yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek cihazları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

  DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ:  Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Yazıcıyı kapatın.

 2. Güç kablosunu prizden çekin ve ardından yazıcıdan çıkarın.

 3. İsteğe bağlı tepsiyi ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün.

  Not:  İsteğe bağlı tepsiler yüklenmişse yazıcıyı kaldırmadan önce bu tepsilerin kilidini açın. Yazıcıyı ve tepsileri aynı anda kaldırmaya çalışmayın.

 4. Yazıcıyı isteğe bağlı tepsi ile hizalayın ve ardından yazıcıyı yerine oturana kadar itin.

  DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:  Yazıcının ağırlığı 18  kg'dan (40  lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerekir.

 5. Güç kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.

  DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:  Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

 6. Yazıcıyı açın.

Tepsiyi, yazdırma işleri için kullanılabilir olması amacıyla yazıcı sürücüsüne ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme.

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Top