Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Installera ett tillvalskort

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

 1. Slå av skrivaren.

 2. Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från skrivaren.

 3. Öppna systemkortets åtkomstlucka med en spårskruvmejsel.

  Varning – risk för skador:  Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av komponenterna eller kontakterna.

 4. Packa upp tillvalskortet.

  Varning – risk för skador:  Rör inte vid anslutningspunkterna längs kortets kant.

 5. Skjut kortet ordentligt på plats.

  Obs!  Kontakten på kortet måste i hela sin längd ligga an mot systemkortet.

  Varning – risk för skador:  Felaktig installationen av kortet kan orsaka skador på kortet och systemkortet.

 6. Stäng åtkomstluckan.

 7. Anslut strömsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

 8. Slå på skrivaren.

Var denna artikel användbar?
Top