Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Prepojenie zásobníkov

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka.

 3. Pre zásobníky, ktoré prepájate, nastavte rovnakú veľkosť a typ papiera.

 4. Ukladanie nastavení.

 5. Kliknite na položku Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia zásobníka.

 6. Nastavte prepojenie zásobníkov na možnosť Automatické.

 7. Ukladanie nastavení.

Ak chcete zrušiť prepojenie zásobníkov, uistite sa, že žiadne zásobníky nemajú rovnaké nastavenia veľkosti a typu papiera.

Výstraha – Riziko poranenia:  Teplota fixačnej jednotky sa môže meniť v závislosti od špecifikovaného typu papiera. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri tlači, nastavenie typu papiera v tlačiarni by malo zodpovedať papieru vloženému v zásobníku.

Pomohol vám tento článok?
Top