Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Zaglavljen papir u vratima A

 1. Otvorite vrata A.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

 2. Uklonite kertridž sa tonerom.

 3. Uklonite jedinicu za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 4. Izvucite jedinicu za dvostrano štampanje.

 5. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

 6. Umetnite jedinicu za dvostrano štampanje.

 7. Umetnite jedinicu za izradu slika.

 8. Umetnite kertridž sa tonerom.

 9. Zatvorite vrata.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top