Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Zamena prenosnog valjka

 1. Otvorite vrata A.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

 2. Uklonite kertridž sa tonerom.

 3. Uklonite jedinicu za izradu slika.

 4. Uklonite iskorišćeni valjak za prenos.

  OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

 5. Otpakujte novi valjak za prenos.

 6. Umetnite novi prenosni valjak tako da legne na mesto.

 7. Umetnite jedinicu za izradu slika.

 8. Umetnite kertridž sa tonerom.

 9. Zatvorite vrata.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top