Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Deaktiviranje Wi‑Fi mreže

  1. Sa kontrolne table štampača izaberite:

    Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardno umrežavanje

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

  2. Pratite uputstva na ekranu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top