Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Zaseknutý papier v dvierkach C

 1. Otvorte dvierka C.

  POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Ak chcete zabrániť poškodeniu z elektrostatického výboja, pred prístupom k vnútorným častiam tlačiarne alebo ich dotknutia, najprv sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

 2. Vyberte zaseknutý papier zo všetkých uvedených miest:

  Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

  • Oblasť fixačnej jednotky
  • Oblasť pod fixačnou jednotkou
  • Oblasť jednotky obojstrannej tlače
 3. Zatvorte dvierka.

Pomohol vám tento článok?
Top