Skip to Content Information Center
Lexmark MX721

Lexmark MX721

חיבור לשירות צלצול מובחן

    עם שירות צלצול מובחן יכולים להיות לך כמה מספרי טלפון בקו טלפון אחד. לכל אחד ממספרי הטלפון מוקצית תבנית צלצול שונה.

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Fax (פקס) > Analog Fax Setup (הגדרת פקס אנלוגי) > Fax Receive Settings (הגדרות קבלת פקס) > Admin Controls (בקרות מנהל מערכת) > Answer On (מענה ב:).

  2. בחר את תבנית הצלצול.

  3. החל את השינויים

האם מאמר זה הועיל לך?
Top