Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Výmena tlačovej jednotky

 1. Otvorte dvierka A.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

 2. Vyberte tonerovú kazetu.

 3. Vyberte prázdnu tlačovú jednotku.

 4. Vybaľte novú tlačovú jednotku a zatraste ňou, aby sa toner rovnomerne rozložil.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 5. Odstráňte baliaci materiál.

 6. Vložte novú tlačovú jednotku.

 7. Vložte tonerovú kazetu.

 8. Zatvorte dvierka.

Pomohol vám tento článok?
Top