Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Výmena tonerovej kazety

  1. Otvorte dvierka A.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

  2. Vyberte prázdnu tonerovú kazetu.

  3. Vybaľte novú tonerovú kazetu a zatraste ňou, aby sa toner rovnomerne rozložil.

  4. Vložte novú tonerovú kazetu.

  5. Zatvorte dvierka.

Pomohol vám tento článok?
Top