Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Výmena prenosového valca

 1. Otvorte dvierka A.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

 2. Vyberte tonerovú kazetu.

 3. Vyberte tlačovú jednotku.

 4. Vyberte použitý prenosový valec.

  POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

 5. Vybaľte nový prenosový valec.

 6. Vložte nový prenosový valec tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

 7. Vložte tlačovú jednotku.

 8. Vložte tonerovú kazetu.

 9. Zatvorte dvierka.

Pomohol vám tento článok?
Top