Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Výmena podávacieho valca vo viacúčelovom podávači

  1. Otvorte viacúčelový podávač.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

  2. Vyberte použitý podávací valec.

  3. Vybaľte nový podávací valec.

  4. Nainštalujte nový podávací valec.

  5. Zatvorte viacúčelový podávač.

Pomohol vám tento článok?
Top