Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Výmena fixačnej jednotky

 1. Otvorte dvierka C.

  POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

 2. Odomknite fixačnú jednotku.

 3. Vyberte použitú fixačnú jednotku.

 4. Vybaľte novú fixačnú jednotku.

 5. Vložte novú fixačnú jednotku tak, aby s kliknutím zapadla na miesto.

 6. Zaistite fixačnú jednotku.

 7. Zatvorte dvierka.

Pomohol vám tento článok?
Top