Skip to Content Information Center
Lexmark MX725

Lexmark MX725

Prilagođavanje početnog ekrana

  1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

    Napomene:

    • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
    • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
  2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Vidljive ikone početnog ekrana.

  3. Izaberite ikone koje želite da se prikazuju na početnom ekranu.

  4. Primenite promene.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top