Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Nastavenia > Zariadenie > Obnoviť predvolené výrobné nastavenia.

  2. V ponuke obnovenia nastavení vyberte nastavenia, ktoré chcete obnoviť.

  3. Dotknite sa tlačidla OBNOVIŤ.

  4. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Pomohol vám tento článok?
Top