Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Zaseknutý papier v automatickom podávači dokumentov

 1. Odstráňte všetky pôvodné dokumenty zo zásobníka automatického podávača dokumentov.

 2. Otvorte dvierka D.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

 3. Vyberte zaseknutý papier.

  Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

 4. Zatvorte dvierka D.

 5. Otvorte kryt skenera.

 6. Otvorte dvierka E.

 7. Vyberte zaseknutý papier.

  Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

 8. Zatvorte dvierka E a následne zatvorte kryt skenera.

Pomohol vám tento článok?
Top