Skip to Content Information Center
Lexmark MB2770

Zobrazenie denníka faxov

  Poznámka:  Na zobrazenie denníkov faxov možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na Nastavenia > Správy > Fax.

 3. Kliknite na Denník úloh faxovania alebo Denník faxových hovorov.

Pomohol vám tento článok?
Top